آشنایی با معاونت

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر، در سال 1391 به عنوان یک معاونت مستقل، آغاز به کار کرد. این معاونت تنها دارای یک مدیریت فرهنگی است که مسئولیت نظارت بر فعالیت واحدهای زیر مجموعه خود را دارد .

 

معرفی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

نام نام خانوادگی : دکتر حسین  محمد عسگری

مرتبه علمی :  استادیار

رشته : مهندسی منابع طبیعی - بیابان زدایی

شماره تماس مستقیم : 53534411-061

آدرس پست الکترونیک : h.masgari@kmsu.ac.ir

 

معرفی مدیر فرهنگی دانشگاه

نام نام خانوادگی : دکتر مجید حیدری

رشته : زمین شناسی اقتصادی

شماره تماس مستقیم : 06153534115

آدرس پست الکترونیک : Heidari.majid006@gmail.com

 

واحدهای زیر مجموعه معاونت فرهنگی و اجتماعی

مدیریت فرهنگی

حوزه انجمنهای علمی – دانشجویی

حوزه کانونهای فرهنگی – هنری

حوزه نشریات دانشجویی

حوزه فعالیتهای قرآنی