آرشیو اخبار

اجرای طرح زیارت نیابتی در دانشگاه و علوم و فنون دریایی خرمشهر

اجرای طرح زیارت نیابتی در دانشگاه و علوم و فنون دریایی خرمشهر

طرح زیارت نیابتی دانشگاه با هدف کمک به اعزام عاشقان اهل بیت و امام حسین (ع) که از بضاعت مالی کافی برخوردار نیستند؛ در دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر انجام پذیرفت. در این طرح که با مشارکت دانشجویان، اعضای هیات علمی، کارکنان دانشگاه و... برگزار گردید، کمک هزینه اعزام برخی از دانشجویان کم بضاعت دانشگاه به عتبات عالیات تأمین شد.

ادامه مطلب