اخبار

برگزاری دومین دوره مسابقات استانی شناورهای کارتنی در سطح دانشگاههای استان به میزبانی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

برگزاری دومین دوره مسابقات استانی شناورهای کارتنی در سطح دانشگاههای استان به میزبانی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

دومین دوره از مسابقات شناورهای کارتنی در سطح داشگاه های استان خوزستان و به میزبانی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر به اجرا در آمد .

ادامه مطلب